Phản Hồi và Enneagram

Hầu hết mọi cá nhân và mọi tổ chức thường thiếu phản hồi trong hoạt động giao tiếp, làm việc nhóm; con người đơn giản không hiểu tầm ảnh hưởng của họ đến người khác hay đến công việc, thế là họ phải đoán, và thường không chính xác, về hiệu suất làm việc của họ. Hầu hết các công ty thấy rằng việc huấn luyện nhân viên dễ hơn nhiều so với xây dựng cơ chế phản hồi cái được và không được trong các tình huống cụ thể; trong khi phản hồi có tác động rất đáng lớn vào hành vi làm việc và giao tiếp của con người.

Ứng dụng kỹ thuật phản hồi bằng Enneagram có thể giúp bạn học cách đưa phản hồi hiệu quả đến từng loại tính cách, hạn chế những hiểu nhằm không cần thiết vì không phù hợp mong đợi của loại tính cách đó. Từ đó, xây dựng môi trường làm việc có phản hồi hiệu quả kích thích hiệu suất công việc cao.

Nào, chúng ta cùng khám phá những nét cơ bản của điểm mạnh, thách thức, và những lời khuyên mà từng Enneagram cần phát triển để đưa phản hồi hiệu quả.

Điểm mạnh

Số Một: Phản hồi rất cụ thể, thực tâm mong muốn giúp người khác cải tiến.

Số Hai: Cho phản hồi với sự nồng ấm và khuyến khích giúp người nhận cảm thấy vững tin.

Số Ba: Cung cấp phản hồi với sự chân thành và thực tế như một cách giúp người khác giải quyết vấn đề.

Số Bốn: Đưa phản hồi với sự đồng cảm, lo xa và mong muốn được hiểu vấn đề sâu sắc.

Số Năm: Cho những phản hồi súc tích, dựa vào sự kiện, khách quan giúp người nhận cảm thấy không quá cá nhân.

Số Sáu: Cung cấp chi tiết, thông tin xem xét kỹ, đồng thời cũng chứa đựng kết quả hoặc tác động.

Số Bảy: Cho phản hồi với sự lạc quan, thoải mái, luôn nhìn về viễn cảnh.

Số Tám: Phản hồi rất chân thành, trực tiếp, tập trung vào những điểm chủ đạo nhất.

Số Chín: Cung cấp phản hồi với sự tử tế, chấp nhận, và khả năng thấu hiểu quan điểm của người nhận.

Thách thức

Số Một: Sử dụng ngôn ngữ đánh giá hoặc chỉ dụ không lời, hoặc đẩy quá mạnh đến việc cải tiến.

Số Hai: Trở nên miễn cưỡng cho những phản hồi tiêu cực, hoặc làm giảm tính tiêu cực nên thông tin có vẻ không quan trọng.

Số Ba: Thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, quá tập trung, hoặc không cho phép đối thoại một cách đầy đủ về chủ đề đang bàn đến.

Số Bốn: Dùng quá nhiều câu chuyện cá nhân hoặc ngôn ngữ nói về bản thân, hoặc cảm xúc quá mãnh liệt.

Số Năm: Do dự tiến hành cuộc đàm thoại nan giải bên ngoài vấn đề quan tâm, vì cho rằng nó sẽ trở nên quá cảm xúc hoặc làm cạn sức lực.

Số Sáu: Trở nên quá lo lắng về việc cho phản hồi và lập kế hoạch quá tỉ mỉ đến nỗi cuộc nói chuyện không được thoải mái.

Số Bảy: Không sẵn lòng cho phản hồi tiêu cực hoặc không duy trì cuộc trao đổi đến khi nó hoàn thành.

Số Tám: Thể hiện dáng vẻ đáng sợ hoặc quá uy quyền đến nỗi người nhận miễn cưỡng thảo luận hoặc không đồng ý.

Số Chín: Cho phản hồi một cách quá thản nhiên, khiến người khác không thấy vấn đề là quan trọng.

Lời khuyên để phát triển

Số Một: Đưa phản hồi có đủ tích cực và tiêu cực, chú ý điệu bộ cơ thể và ngôn ngữ của bạn.

Số Hai: Đảm bảo mối quan tâm của bạn dành cho người nhận không giới hạn khả năng trao đổi trực tiếp và rõ ràng.

Số Ba: Hãy hòa nhã đồng thời rõ ràng, và sẵn sàng tham gia vào những cuộc trao đổi đầy cảm xúc.

Số Bốn: Đảm bảo rõ ràng về cảm xúc của bạn so với cảm xúc những người xung quanh, giảm độ mãnh liệt trong cảm xúc của mình.

Số Năm: Nói từ cảm xúc cũng như lý trí của bạn, dành thời gian cần thiết để xử lý và thảo luận.

Số Sáu: Bình tĩnh và rõ ràng trước khi cho phản hồi, bao gồm nhìn toàn cảnh và cả chi tiết.

Số Bảy: Tập trung vào ý định cũng như nội dung bạn muốn chia sẻ, dành thời gian cho việc phản hồi.

Số Tám: Tiếp thu những gì người khác muốn nói và khuyến khích đối thoại.

Số Chín: Rõ ràng và tập trung trong khi cung cấp phản hồi trực tiếp.

Ra Quyết Định và Enneagram
Tương Tác Xã Hội và Enneagram