Cho Phản hồi hiệu quả

Trong học phần dựa trên kỹ năng này, người tham dự sẽ học cách đưa phản hồi hiệu quả đến người khác, tương tự là cách tránh những lỗi dựa theo hiểu biết về tính cách Enneagram. Học viên cũng sẽ thiết kế phần phản hồi cho người nhận theo tính cách Enneagram.

Huấn luyện lý thuyết cơ bản, dùng bộ công cụ dò tính cách và thực hành tương tác đối kháng.
Thời lượng | 3,5 tiếng
Công cụ | Giao tiếp theo Enneagram, Phản hồi theo Enneagram, Tăng cường Kỹ năng Giao tiếp.

Xử lý Mâu thuẫn một cách Xây dựng / Phương pháp ngăn ngừa, giảm nhiệt, và giải quyết mâu thuẫn
Phát triển nhóm làm việc đầy trách nhiệm và năng suất cao