Làm Việc Nhóm và Enneagarm

Mọi người làm việc trong nhóm, thường là trong nhiều nhóm, và sự hiểu biết về giao tiếp xã hội giữa các thành viên gia tăng đáng kể khả năng làm việc cùng nhau hiệu quả. Nhóm làm việc thường có ít nhất một mục tiêu chung và vài mức độ phụ thuộc lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Thêm vào đó, nhóm làm việc lại rất năng động và thay đổi thường xuyên từ văn hóa, qui định đến vai trò thành viên.

Ứng dụng làm việc nhóm bằng Enneagram, đặc biệt khi hợp nhất với việc thực hành lý thuyết phát triển nhóm làm việc, hỗ trợ rất nhiều cho nhóm mới hình thành và cả nhóm đang hoạt động làm việc cùng nhau hiệu quả hơn. Ứng dụng tốt sẽ giúp nhóm vui vẻ, khuyến khích lẫn nhau, và cho phép nhóm và thành viên nhóm hiểu, thảo luận biến những gì chủ quan thành khách quan, hướng đến hành động có năng suất. Enneagram cũng có thể được sử dụng như một bản đồ chuẩn đoán về các chức năng của nhóm làm việc hiện tại, và vạch con đường để gia tăng tính hiệu quả của làm việc nhóm.

Chúng ta hãy cùng khám phá những nét cơ bản của điểm mạnh, thách thức, và những lời khuyên mà từng Enneagram cần phát triển để làm việc nhóm hiệu quả.

Điểm mạnh

Số Một: Giúp thiết kế và tổ chức các nhóm phân phối có chất lượng cao, trách nhiệm và làm việc chăm chỉ.

Số Hai: Giúp thúc đẩy thành viên nhóm tận dụng hết tài năng của họ phục vụ nhóm, tạo ra sự nồng ấm và tương trợ lẫn nhau.

Số Ba: Giúp thiết lập mục tiêu và phát triển kế hoạch hành động bám sát mục tiêu, có năng lực và làm việc chăm chỉ để cải thiện hiệu suất nhóm.

Số Bốn: Giúp thành viên nhóm tìm thấy niềm đam mê vì công việc, phát triển những cách tiếp cận mới lạ đối với các thách thức nhóm.

Số Năm: Giúp nghiên cứu và lên kế hoạch chi tiết, tập trung vào cái có thể làm, có khả năng tự quản lý cao và hữu dụng.

Số Sáu: Giúp phát triển môi trường cùng hợp tác giải quyết vấn đề, tạo ra nhiều kế hoạch phòng bị cho việc bất ngờ.

Số Bảy: Giúp tạo ra những cách tiếp cận thử thách mới và giải pháp cải tiến, tạo thêm năng lượng và sự lạc quan.

Số Tám: Giúp tạo nên sự tự tin, kiên cường, và có chiến lược đảm nhiệm hành động tạo tác động lớn.

Số Chín: Giúp tạo nên nhóm hài hòa, đi theo trình tự, tạo điều kiện cho nhóm đối thoại và đồng thuận.

Thách thức

Số Một: Quá chắc chắn rằng họ biết giải pháp đúng hoặc giải pháp tốt nhất, không linh động hoặc quá chi tiết và kiểm soát.

Số Hai: Dựa quá nhiều thông tin của người khác hơn là khẳng định được chính mình, đặt mối quan hệ cao hơn trách nhiệm công việc.

Số Ba: Tập trung nhiều vào cá nhân hơn là sự thành công của nhóm, miễn cưỡng can dự trực tiếp với những thành viên khó chịu của nhóm.

Số Bốn: Quá cảm xúc với sự liên kết không ngừng của các thành viên trong nhóm, dễ chán với công việc đều đều.

Số Năm: Không muốn tham gia vào các cuộc họp nhóm, thích ít sự tương thuộc trong khi nhiều hơn lại là tốt nhất.

Số Sáu: Hoặc là quá hướng vào nhóm hoặc cực kỳ lo sợ sự phức tạp của một nhóm năng động, liên tục chất vấn có thể làm trở ngại đà tiến tới.

Số Bảy: Trễ họp hoặc hạn định , xoa dịu tình huống nghiêm trọng nơi đúng ra cần quan tâm, không tập trung.

Số Tám: Đòi quyền kiểm soát nhiều hơn nhu cầu hay nhiều hơn sự cho phép của vị trí, làm cái bạn muốn hơn cái được yêu cầu.

Số Chín: Hòa vào với nhóm quá mức đến nỗi bạn không khẳng định bản thân, tránh mâu thuẫn, tự làm việc quá sức nhân danh nhóm.

Lời khuyên để phát triển

Số Một: Học cách đánh giá cao những cách làm việc và quan điểm khác nhau, đặc biệt với những người khác biệt và hay thay đổi hơn mình.

Số Hai: Chia sẻ nhiều suy nghĩ của bản thân với nhóm hơn là giữ lại hoặc là tập trung khai thác ý kiến của những thành viên khác.

Số Ba: Nhìn nhận rằng tài năng và năng lực hình thành từ nhiều hình thức trước khi trở nên thất vọng với những người không tiến thẳng liên tục đến mục tiêu và kế hoạch.

Số Bốn: Duy trì sự can dự, ngay cả khi bạn cảm được sự năng động của nhóm không giải quyết được, hoặc khi công việc không giúp bạn cảm nhận được sâu sắc.

Số Năm: Nhận thức rằng nhóm có thể cần bạn tương tác với họ nhiều hơn cái bạn thật sự thích làm.

Số Sáu: Nhớ rằng một nhóm không phải là một bộ lạc, và nó cũng không phải là bộ lạc của bạn, cho phép có sự rộng rãi trong cách bạn tham gia cùng nhóm.

Số Bảy: Khuyến khích những thành viên khác tự phát ý tưởng, Sự việc rằng họ có thể cần nhiều thời gian để làm việc đó không có nghĩ là họ chậm chạp!

Số Tám: Nhìn nhận rằng bạn chịu trách nhiệm một cách dễ dàng bởi vì bạn quá nhạy cảm với việc mọi thứ đang thiếu kiểm soát, kiềm lại một chút.

Số Chín: Diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc của bạn nhanh hơn, tiếp cận mâu thuẫn với thanh nhàn cao độ, và nhớ rằng bạn không chịu trách nhiệm cho việc hòa giải những bất đồng.

Cách Lãnh Đạo và Enneagram
Bán Hàng với Enneagram