Chín Loại Tính Cách

1

NGƯỜI CẦU TOÀN

NGƯỜI CẦU TOÀN
Số Một được thúc đẩy bởi nhu cầu sống một cuộc sống đúng đắn, cố gắng cải thiện từ bản thân đến thế giới xung quanh, và tránh giận dữ.

2

NGƯỜI GIÚP ĐỠ

NGƯỜI GIÚP ĐỠ
Số Hai được thúc đẩy bởi nhu cầu được yêu, được quý trọng, và thể hiện những cảm giác tích cực đến những người khác. Xã hội truyền thống khuyến khích những đặc tính Số Hai ở phụ nữ hơn ở nam giới.

3

NGƯỜI CẦU TIẾN

NGƯỜI CẦU TIẾN
Số Ba được thúc đẩy bởi nhu cầu có được năng suất, đạt thành công, và tránh thất bại.

4

NGƯỜI LÃNG MẠN

NGƯỜI LÃNG MẠN
Số Bốn được thúc đẩy bởi nhu cầu trải nghiệm cảm giác của họ và được thấu hiểu, để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, và lẫn tránh môi trường thường ngày.

5

NGƯỜI QUAN SÁT

NGƯỜI QUAN SÁT
Số Năm được thúc đẩy bởi nhu cầu hiểu biết mọi thứ, độc lập, và tránh bị xem là ngốc nghếch.

6

NGƯỜI CHẤT VẤN

NGƯỜI CHẤT VẤN
Số Sáu được thúc đẩy bởi nhu cầu của sự an toàn. Số Sáu Hay Lo Lắng thường biểu lộ sợ hãi ra ngoài và tìm kiếm sự chấp thuận. Số Sáu Không Lo Lắng đương đầu với nỗi sợ hãi. Cả hai thái cực đều có thể xuất hiện ở trong một người.

7

NGƯỜI PHIÊU LƯU

NGƯỜI PHIÊU LƯU
Số Bảy được thúc đẩy bởi nhu cầu được hạnh phúc và hoạch định hoạt động thưởng thức, cống hiến vào thế giới, đồng thời cố tránh sự chịu đựng và nỗi đau.

8

NGƯỜI QUYẾT ĐOÁN

NGƯỜI QUYẾT ĐOÁN
Số Tám được thúc đẩy bởi nhu cầu tự lực cánh sinh, mạnh mẽ, và tránh cảm giác yếu đuối hoặc phụ thuộc.

9

NGƯỜI HOÀ GIẢI

NGƯỜI HÒA GIẢI
Số Chín được thúc đẩy bởi nhu cầu kiềm giữ hoà bình, hợp nhất với mọi người, và trách xung đột. Bởi vì, họ đặc biệt đối lại với tính cách của Số Tám, Số Chín có nhiều nét khác biệt trong cá tính, từ rộng lượng và trung dung đến độc lập và đầy sức thuyết phục.