Ra Quyết Định và Enneagram

Cuộc sống mỗi ngày, mỗi lúc luôn có những bài toán cần giải quyết. Và trong công ty, mọi người từ mọi cấp độ – đặc biệt là người lãnh đạo – phải đưa ra quyết định lớn nhỏ liên tục. Kỹ năng ra quyết định phụ thuộc rất nhiều và phương pháp và năng lực tư duy để giải quyết vấn đề. Trong khi đó rất ít hướng dẫn dạy ta cách đưa ra quyết định tối ưu nhất, điều mà rất cần thiết để tạo ra năng suất và giảm hậu quả.

Công cụ ra quyết định dựa trên Enneagram cho phép bạn ra những quyết định bản lề xuất phát từ lý trí, tình cảm và linh tính của bạn, kết hợp trên nền tảng hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp, những quy định và kỳ vọng từ tổ chức, cũng những yếu tố tác động khác như tính khẩn cấp, phức tạp, và rào cản có thể tiên liệu trước.

Nào, chúng ta cùng khám phá những nét cơ bản của điểm mạnh, thách thức, và những lời khuyên mà từng Enneagram cần phát triển để ra quyết định hiệu quả.

Điểm mạnh

Số Một: Tin tưởng vào trực tính và sử dụng tâm trí để hiểu được phản ứng theo bản năng, thực thi quyết định nhanh chóng.

Số Hai: Dựa vào xúc cảm và những tác động đến những người khác, dễ có được sự ủng hộ của người khác cho các quyết định của mình.

Số Ba: Xem xét các tình huống rất nhanh với quan điểm đồng ý hay không đồng ý, sau đó triển khai nhanh các kế hoạch và hành động.

Số Bốn: Dành thời gian xem xét đưa ra những quyết định dựa trên giá trị cốt lõi, thường sử dụng linh tính của họ.

Số Năm: Sử dụng lô-gích và quyết định bằng lý lẽ, xem xét tất cả các sự kiện liên quan.

Số Sáu: Suy nghĩ hết các tác động của tất cả quyết định khả dụng, bao gồm các viễn tượng có thể trở thành trở ngại.

Số Bảy: Thu nhận những lựa chọn đa chiều cho các quyết định khả dụng, cũng như nhiều cách khác nhau để thực thi quyết định.

Số Tám: Ra quyết định ngay lập tức, dựa trên trực tính, bao gồm hành động dứt khoát và sự hiểu biết hệ thống.

Số Chín: Thống nhất nhiều quan điểm và các chọn lựa khác nhau, sử dụng tầm nhìn 360 độ, có được sự ủng hộ từ người khác bằng sự đồng thuận.

Thách thức

Số Một: Phản ứng nhanh sau khi ra quyết định có thể dẫn đến việc không xem xét các lựa chọn khác.

Số Hai: Có thể khó khăn trong việc đưa ra những quyết định có thể tạo sự phản đối hay ảnh hưởng tiêu cực tới mọi người.

Số Ba: Có thể ra quyết định có kết quả hoặc thiết thực nhưng không thật sự hiệu quả.

Số Bốn: Có thể mất thời gian rất dài để ra những quyết định quan trọng, đặc biệt khi họ cảm thấy ảnh hưởng tới các giá trị bản thân.

Số Năm: Cần rất nhiều thông tin, điều có thể không khả thi, để cảm thấy dễ chịu khi ra quyết định.

Số Sáu: Trở nên lo lắng – thậm chí tê liệt – để ra quyết định, hoặc có thể quá bốc đồng.

Số Bảy: Có thể ra quyết định quá nhanh dựa trên ý tưởng tốt, nhưng thiếu suy nghĩ cân nhắc cần thiết.

Số Tám: Ra quyết định lớn quá nhanh khiến cho những lựa chọn khác không được xem xét, hoặc không xét đến yếu tố con người khi ra quyết định.

Số Chín: Có thể cảm thấy cực kỳ áp lực khi được yêu cầu phải ra quyết định đơn phương hoặc gây tranh cãi.

Lời khuyên để phát triển

Số Một: Biến sự ra quyết định thành một nghệ thuật, sử dụng chỉ hành động đủ để đạt được kết quả mong đợi.

Số Hai: Đừng để cảm xúc cá nhân cản trở sự quyết định khó khăn, cân bằng giữa thực tế và cảm xúc.

Số Ba: Sử dụng tiêu chuẩn về tính hiệu quả, hiệu năng, và ảnh hưởng như nhau tới mọi người khi ra quyết định.

Số Bốn: Sử dụng một cách cân bằng lô-gích, cảm tính, thực tế và cảm xúc khi nghiên cứu ra quyết định.

Số Năm: Học cách ra quyết định nhanh hơn bằng cách sử dụng con tim và trực giác cân bằng với lý lẽ của bạn.

Số Sáu: Tin tưởng chính mình nhiều hơn bằng cách hỏi bản thân cái gì bạn sẽ khuyên người khác trong tình huống tương tự.

Số Bảy: Đảm bảo có đủ dữ liệu, không chỉ là gạch đầu dòng, trước khi ra quyết định.

Số Tám: Chất vấn giả thuyết của bạn trước khi hành động, giảm tốc tiến trình ra quyết định.

Số Chín: Tự vấn bản thân trước khi ra quyết định.

Mâu Thuẫn và Enneagram